• secretaris@koninklijkefanfare.nl

Opstap Slagwerkgroep
De Opstapslagwerkgroep: de opmaat naar een carrière als Allround Slagwerker

Als nieuwe leerling van de Koninklijke Fanfare Sint Willibrord oefen je thuis uiteraard erg veel. Dit is de basis van je succes als toekomstig slagwerker. Maar uiteraard is er niets mooiers dan samen muziek maken. Als aanstormend slagwerktalent kun je snel aansluiten bij de Opstapslagwerkgroep. Deze slagwerkgroep is in het leven geroepen om jonge muzikanten de mogelijkheid te geven om kennis te maken met het samenspelen met medeslagwerkers. Het doel van de Opstapslagwerkgroep is om op een leuke manier te leren hoe je samen een goed stuk muziek maakt.

Het is niet vanzelfsprekend dat je een aanstormend talent bent, maar door te oefenen kun je uiteindelijk aansluiten bij de Opstapslagwerkgroep.

Door veel te oefenen ga je de basistechnieken van het slagwerk beheersen, leer je de muzieknoten kennen en kun je maatsoorten en figuurtjes uit het slagwerk herkennen. Als je dit onder de knie hebt zal je uitgenodigd worden om aan te sluiten bij de Opstapslagwerkgroep.

Bij deze Opstapslagwerkgroep zal je met hetgeen wat je in de lessen geleerd hebt aan de slag gaan en wordt er op een spelende manier muziek gemaakt.

De repetitie is 1 keer per maand en tijdens deze repetitie leer je vooral om goed naar elkaar te luisteren als je muziek maakt. Door goed te kijken naar de dirigent en naar elkaar te luisteren kom je op een belangrijk punt: je kunt tegelijk gaan spelen. Samen kun je zo een mooi muziekstuk maken.

Als je de grote slagwerkgroep van de Koninklijke Fanfare ziet dan zie je heel veel instrumenten waar je waarschijnlijk nog nooit op gespeeld hebt.

In de Opstapslagwerkgroep ga je deze instrumenten bespelen en maak je kennis met de veelzijdigheid van het slagwerk. In het begin is dit natuurlijk leuk, maar ook heel spannend. Maar daar zijn juist de repetities voor en je krijgt de tijd om te leren hoe je de instrumenten moet bespelen. Dit is natuurlijk een leuke aanvulling, omdat je thuis alleen op een snaredrum (kleine trom) aan het oefenen bent.

De Opstapslagwerkgroep is de eerste stap om uit te groeien tot een Allround percussionist. Dit is iemand die alle instrumenten kan bespelen welke het slagwerk je te bieden heeft.

Maar uiteraard blijft het niet alleen bij repeteren. Je wil ook laten horen wat je hebt geleerd. Dit kun je bijvoorbeeld doen tijdens het carnavalsconcert welke één week voor de carnaval wordt gehouden in Sporthal de Zaert. Bij dit concert komen ongeveer 600 mensen luisteren naar jullie prachtige slagwerk stukken. Ook door het jaar heen zijn er optredens met de Opstapslagwerkgroep en kun je dus vaker je slagwerkkunsten vertonen.

Ook zijn er voor alle leden van de Koninklijke Fanfare Sint Willibrord door het jaar heen een tal van leuke activiteiten; Toer Mee, Carnavalsconcert, Sinterklaas, Fanfarekamp etc. Het Fanfarekamp wordt door velen gezien als hoogtepunt van het jaar, je gaat samen met de Jeugdslagwerkgroep repeteren en veel spelletjes met elkaar doen. Als afsluiting van het kamp spelen jullie samen met de Jeugdslagwerkgroep de geleerde muziekstukken voor alle papa´s, mama´s, opa´s en oma´s.

Kortom: Als slagwerker bij de Opstapslagwerkgroep ga je niet het hele jaar op een kleine trom slaan, maar leer je muziek maken op vele uitdagende instrumenten. Je leert samen spelen en mag het geleerde laten horen tijdens concerten. Een mooie opmaat naar een carrière als Allround Slagwerker!  • © Muziek Locatie