• secretaris@koninklijkefanfare.nl

In groep 5 hebben kinderen een eerste kennismaking met de Koninklijke fanfare uit Heeswijk en de harmonie uit Dinther gehad tijdens Windkracht 6. De Koninklijke fanfare geeft in Heeswijk een vervolg daaraan met een zogenaamde Blazersklas in groep 6. De blazersklas heeft als kenmerk dat kinderen daadwerkelijk muziek leren maken op een koperen blaasinstrument. Tijdens 7 lessen op school doen kinderen hun eerste ervaring op met een koperblaasasinstrument. Elke leerling krijgt van de vereniging een blaasinstrument in bruikleen om thuis te kunnen oefenen. Onder leiding van Peter Spierings worden de kinderen enthousiast gemaakt voor muziek en het muziek maken.

  • © Muziek Locatie