• secretaris@koninklijkefanfare.nl

 

Organisatie en taakstelling Stichting Vrienden van Koninklijke Fanfare Sint Willibrord Heeswijk

 

Stichting Vrienden van Koninklijke Fanfare Sint Willibrord bestaat sinds 1988 en heeft als doel, naast het ondersteunen van de Koninklijke Fanfare bij evenementen en vernieuwing van het instrumentarium, zich vooral te richten op de basisschooljeugd in Heeswijk.

 

Het basisonderwijs heeft momenteel, in de ogen van de stichting, onvoldoende mogelijkheden om volwaardig muziekonderwijs te bieden. De stichting wil meedenken om te kijken welke mogelijkheden er liggen om m.b.v. de fanfare muzieklessen aan te bieden op school. Ook wil de stichting een ondersteunende rol spelen bij kinderen die graag muziekles willen volgen, maar waar de financiële mogelijkheden thuis beperkt zijn.

 

De geldmiddelen die hiervoor nodig zijn worden vergaard door jaarlijkse bijdragen van vrienden en baronnen. Vrienden betalen jaarlijks een bedrag van €50 en Baronnen betalen €250 (particulieren) of €500 (bedrijven).

Bestuursleden van de stichting hebben als taakstelling het beheren van de financiën van de stichting en het onderhouden van contacten en werven van nieuwe vrienden en baronnen. De stichting heeft jaarlijks overleg met het fanfarebestuur en verzorgt een nieuwsbrief, “Vriendenpraat”.

 

Informatie is te verkrijgen bij de secretaris van de stichting, Trea van Zutphen.

Bereikbaar via secretarisvrienden1988@gmail.com
  • © Muziek Locatie