• secretaris@koninklijkefanfare.nl

Het bestuur van de Koninklijke Fanfare bestaat momenteel uit vijf personen. Drie van hen vormen het dagelijks bestuur: Katja Brooijmans als voorzitter; Rene van der Pas, secretaris en Adco van Oss, muziekinstrumenten beheer. Daarnaast hebben Paul van Lokven, vertegenwoordiger slagwerk en Josine van Santvoort jeugd & Opleiding, zitting in het bestuur. Henriëtte van Zutphen ondersteunt het dagelijks bestuur dat als 'penningmeester' de financiële zaken waarneemt. 

Op dit moment zijn er twee plaatsen vacant in het bestuur: voor PR en penningmeester.

  • © Muziek Locatie