• secretaris@koninklijkefanfare.nl

Vrienden en Jubilarissenconcert

Met het vrienden en jubilarissenconcert wil de Koninklijke Fanfare Sint Willibrord jaarlijks haar waardering uitdrukken voor de belangrijke bijdrage die de trouwe leden, de jubilarissen, en de vrienden leveren.


De jubilarissen zijn in veel gevallen de ruggengraat van onze muziekvereniging. Zij leveren in woord en daad een belangrijke bijdrage aan alle evenementen. De Vrienden op hun beurt maken met een aanzienlijke financiële bijdrage diverse evenementen mogelijk.


Een bijzonder grote bijdrage hebben de vrienden geleverd bij de aanschaf van de nieuwe uniformen en de uitbreiding van het instrumentarium.

  • © Muziek Locatie