• secretaris@koninklijkefanfare.nl

Concours

Elke muziekvereniging die bij een van de muziekbonden in Nederland is aangesloten, wordt verplicht om minimaal 1 keer in de 5 jaar aan een door de Muziekbond georganiseerd concours deel te nemen.

Op dit concours wordt beoordeelt of de muziekvereniging zich goed kan handhaven in de divisie waarin het staat, of wellicht kan promoveren naar een hogere divisie.

Als men niet binnen de gestelde termijn aan een concours deelneemt, degradeert het orkest naar een lagere divisie.

Alle muziekverenigingen zijn volgens de concoursregistratie verdeelt over 5 divisies, 1e tot en met 5e divisie, waarbij de 1e divisie de hoogste is.

Kon. Fanfare St. Willibrord uit Heeswijk heeft in December 2012 voor het laatst deelgenomen aan het concours te Etten-Leur in de 3e divisie ( voorheen afdeling uitmuntend ).

Om daar goed te kunnen presteren zal een groot deel van het komende muzikale jaar in het teken staan van dit concours.

Naast de normale wekelijkse repetities met het hele fanfare-orkest isook met kleinere groepen per instrumentsoort gerepeteerd gaan worden, terwijl ook repetities op andere locaties en uitwisselingsconcerten met andere korpsen werden ingepland.

Het programma wat op een concours gebracht moet worden bestaat uit:
  • Een inspeelwerk van max. 5 minuten ( wordt niet beoordeeld )
  • Een verplicht werk uit "het Klein Repertorium" van min. 8 en max. 15 minuten
  • Een werk uit "het Groot Repertorium" + evt. vrij te kiezen werken , met een speelduur van min. 6 en max. 22 minuten.
De totale speelduur voor de 3e divisie bedraagt derhalve min. 22 en max. 35 minuten.
  • © Muziek Locatie